Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim

Kurumsal yönetim, işletmelerin uzun vadeli hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak stratejik bir yönetim modelidir. Kurumsal yönetim, işletmelerin yasal ve etik gerekliliklere uygun hareket etmelerini, riskleri yönetmelerini ve paydaşlarına hesap verebilirlik sağlamalarını amaçlar.

Kurumsal Yönetim & Sürdürülebilirlik

ASSA Digital & Creative olarak, müşterilerimize özelleştirilmiş kurumsal yönetim hizmetleri sunuyoruz. Uzman kurumsal yönetim danışmanlarımız, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş stratejiler sunarak, işletmelerin uzun vadeli hedeflerine ulaşmalarını sağlıyoruz.

Kurumsal yönetim hizmetlerimiz, müşterilerimizin yasal ve etik gerekliliklere uygun hareket etmelerine, riskleri yönetmelerine ve paydaşlarına hesap verebilirlik sağlamaları ile birlikte risklerini yönetmelerine ve verimliliğini artırmalarına yardımcı olmaktadır.

ASSA Digital & Creative olarak, müşterilerimizin başarılarına ortak olmak için en iyi kurumsal yönetim hizmetlerini sunmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş kurumsal yönetim stratejileri sunarak, işletmelerin uzun vadeli hedeflerine ulaşmalarını sağlıyoruz.

Kurumsal sürdürebilirlik ve rekabet gücünün temelinde stratejik yönetim kültürü ve bu kültürün yönetim sistemlerine dönüşümü yatmaktadır. Sratejik yönetim yaklaşımlarının geliştirilmesi için etkin ve doğru çözüm önerileri sunulmaktadır.

Kurumsallaşma danışmanlığı ile şirketinizin veya kurumunuzun kişilere bağlı kalmadan faaliyetlerini sistematik şekilde gerçekleştirebildikleri yapıya kavuşturabilirsiniz. 

 

  • İşletmenin Detaylı Mevcut Durum Analizi
  • Yetkinlik Bazlı Bireysel Performans Yönetimi
  • Organizasyon Yapısı ve İş Tanımları
  • Oryantasyon ve İşbaşı Eğitim Süreçleri
  • Süreç Tanımlama ve Yönetimi
  • İç Denetim ve Otokontrol Sistemi
  • Kurumsal Performans Yönetimi
 

kurumsal