ASSA Pest Application System

ASSA Pest Application System

ASSA Pest Application System

ASSA Digital & Creative, pestisit uygulamalarının kapsamlı yönetimi için ASSA PEST adlı, etkin bir çözüm sunmaktadır.

ASSA Pest Application System, pestisit uygulamalarının yönetimini, kullanıcıya özel bir deneyimle birleştiren bütüncül bir yazılım çözümüdür.

ASSA PEST, pestisit uygulamalarını ve ilgili verileri, lokasyon bazlı olarak organize eder ve raporlar oluşturur.

ASSA Pest Application System, müşteri ve şube pestisit hizmetlerinin yönetimini optimize eder. Yöneticilere, verileri çeşitli laboratuvarlar ve konumlar arasında bölme yeteneği sağlar, böylece veri yönetimi esnekliği ve kolaylıkla sağlar.

ASSA PEST

ASSA PEST, pestisitler, fizibilite raporları, uygulama günlükleri ve diğer belgeleri, her bir konumun özel gereksinimlerine uygun olarak saklar ve raporlar. Bu, etkin bir veri organizasyonu ve raporlama sağlar.

Kullanıcılar, pestisit bilgilerini ekleyebilirler, bu da veri girişini basit ve kullanıcı dostu hale getirir. Yazılım, ayrıca, ürün, ekipman ve depo sistemlerinin oluşturulmasına olanak sağlar, böylece tüm iş süreçleri etkin bir şekilde yönetilebilir.

ASSA PEST, personel ve servis sorumlularının atanmasına olanak sağlar, bu da insan kaynakları yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

Zaman yönetimi, ASSA PEST' in merkezi özelliklerinden biridir. Yazılım, günlük, haftalık veya aylık uygulamalarla ilgili iş planlamalarının oluşturulmasını sağlar.

Yazılımda müşteriler için ayrı bir panel oluşturulmuştur. Bu panel, müşterilerin kendi verilerini incelemelerine ve yönetmelerine olanak sağlar.

ASSA PEST,  farlı lokasyonlarda pestisit uygulamasının eksiksiz yönetimi için tasarlanmış bütüncül bir yazılım olma özelliğine sahiptir.  

  • Müşteri ve şubesinin pestisit hizmetlerini karşılayacak bir sistemdir
  • Yöneticinin bilgileri çeşitli laboratuvarlara/konumlara ayırmasına izin verir,
  • Her konum veri tabanında tutulur,
  • Tüm pestisitler, fizibilite raporları, uygulama günlükleri, raporlar vb. belirli bir bölgeye özel olarak raporlanır,
  • Kullanıcıların pestisit bilgileri eklemesine izin verir, 
  • Ürün, ekipman ve depo sistemi oluşturulmasına olanak tanır.
  • Hizmet veren firma için personel/servis sorumluları oluşturulmasına olanak tanır.
  • Günlük, haftalık veya aylık uygulamalarla ilgili iş planlamaları oluşturmasına olanak tanır.
  • Müşteriler için ayrı bir panel oluşturulup, bu panel içerisinde kendi verilerini incelemelerine olanak tanır.

ASSA Pest Application System, karmaşık iş süreçlerini yönetmek ve optimize etmek için sektörel bazda yapılandırılmış bir yazılım çözümüdür. 

kurumsalihtiyac