Dijital Pazarlama ve Psikoloji

Dijital Pazarlama ve Psikoloji

Dijital Pazarlama ve Psikoloji

Dijital ekosistemdeki gelişmelerin gelecekte insanları nasıl etkileyeceği merak edilen konuların başında geliyor. Kuşkusuz en fazla da pazarlama dünyası bu konu ile yakından ilgileniyor. 

Dijital Psikoloji

Psikoloji yeni bir kavram olmayabilir fakat dijital psikoloji hayatımızda oldukça yeni ve tam olarak anlayamadığımız bir kavram. Dijital psikoloji, dijital pazarlama ve çevrimiçi davranış örüntülerini aydınlatmaya ve bu kavramlara yeni bir bakış açısı kazandırmaya başladı.

Verilerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Google Analytics gibi araçlar çevrimiçi kullanıcıların “ne” istediğini belirlememiz için kullanılıyor ancak müşterinin “neden” bu ürünü seçtiğini açıklama da yetersiz kalıyor.  

Dijital psikoloji işin “neden” kısmını açıklamak için çevrimiçi kullanıcıların satın alma davranış biçimlerini büyük veri yığınlarından hareketle anlamaya ve açılmaya çalışıyor. 

Dijital psikoloji, dijital ekosistemdeki kullanıcıların davranış kalıplarını ve satın alma seçimlerine odaklanarak kuramsal bir yaklaşımla açıklamaya çalışıyor. Dijital psikoloji bu bakış açısı ile çevrimiçi kullanıcı ile en etkili şekilde iletişim kurulmasını sağlıyor. 

Dijital Pazarlama ve Psikoloji

Pazarlamanın ana unsuru insanlardır. Pazarlamanın asıl konusu insanlar olduğu için bütünüyle bu mantığa odaklanarak rasyonel sonuçlar ve stratejiler oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Pazarlama psikolojisinden edinilecek veriler, müşteri yaşam döngüsünde satın alma kararı alırken daha fazla yardımcı olmayı ve daha başarılı dönüşümler elde etmeyi sağlamaktadır.

İnsan psikolojisi, çevrimiçi karar verme süreçlerinde bilinçaltında önceki deneyimlerini analiz ederek hareket etmektedir. Dijital ekosistemdeki pazarlama kampanyaları, tüketicilerin kararlarını etkileyebilmek adına, psikolojik etki yaratabilecek içerikler ile oluşturulmaktadır. 

Yeni dijital dünya algoritmalarının hızlı değişimi, kullanıcı ihtiyaçları ve psikolojisi ile eş zamanlı olarak gerçekleşiyor.

Dijital ekosistem, kullanıcı alışkanlıklarını takip ediyor ve beklentilerini karşılayan teknolojiler geliştiriyor. Pazarlama stratejileri tarafında ise önemli bir etken olan insan psikolojisi, müşteri etkileşimi ve satış artışının sağlanmasında önemli bir rol oynuyor.

Geleneksel pazarlama stratejilerinden günümüze kadar temel pazarlama odağı tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik faktörleri anlamak üzerine kuruludur.

Bilişim teknolojilerindeki değişimler; yapay zeka, makine öğrenme, büyük veri vb. davranış kalıplarını etkileyen faktörleri daha bütüncül bir bakış açsıyla anlamaya ve açıklamaya imkan vermektedir. 

Tüketiciler bir mal yâda hizmeti almaya ilişkin pozitif bir tutum ve niyete sahip iken neden satın alma davranışından vazgeçerler?

Sorusu hem dijital pazarlama açısından hem de psikoloji açısından cevap bekleyen bir soru olarak durmaktadır.

Satın alma davranışına ilişkin olarak düşünsel kodlar nasıl yapılandırılmıştır?  Satın alma davranışı nasıl tasarlanmıştır?

Bu ve benzeri daha birçok soruya cevap aramaya devam ediyoruz.