Veri Odaklı Dijital Pazarlama Nedir?

Veri Odaklı Dijital Pazarlama Nedir?

Veri Odaklı Dijital Pazarlama Nedir?

Veri odaklı dijital pazarlama, özel pazarlama stratejileri oluşturmak için toplanan verileri kullanan bir süreç olmakla birlikte herhangi bir tahminde bulunma ihtiyacını ortadan kaldırarak veri odaklı bir projeksiyon sunar.

Bilgi teknoloji merkezli çözümler ve dijital pazarlama ekosistemi kurgusal yapısının odağına “veri” kavramını almış durumda.

Veri ve Dijital Dünya

Veriler dijital dünyada yapılandırılmış stratejiler oluşturmak için oldukça önemli konumdalar. Bu ekosistemin kullanıcılarının davranış kalıplarına ilişkin desenler oluşturmak ve yorumlamak için veriler daha fazla kullanılmaya başlanmış durumda.  Özellikle büyük veri teknolojileri dijital ekosistemin daha fazla dünyanın gündeminde yer almasında büyük bir rol oynamıştır. 

Büyük veri, büyük hacimli yapılandırılmış ve yapılandırılmamış bilgi yığını olarak tanımlanmaktadır. Daha geniş bir ifade ile büyük veri, geleneksel veri tabanı ve yazılım tekniklerini kullanarak işlenmesi zor olan, hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış çok büyük miktarda veriyi ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. 

Bununla birlikte büyük verinin önemi, alınan veriden hareketle elde edilen bilginin büyüklüğü değil, dijital ekosistemin kullanıcılarının tutumlarını, niyetlerini, davranışlarını, ihtiyaçlarını, isteklerini ve satın alma alışkanlıklarını anlamak için devasa veri yığınında anlamlı istatistiksel sonuçlar çıkarmaktır. 

Dijital Pazarlama

Dijital pazarlama açısından büyük veri, çevrimiçi kullanıcıların eylemlerini anlamak için ihtiyaç duyulan çok boyutlu bilgiyi sağladığından vazgeçilmez bir araç haline gelmiş durumdadır.

Pazarlama açısından, kilit nokta, pazar segmentleri, davranışsal çıkarımlar, satın alma modelleri, hobiler, coğrafi konum ve daha fazla bilgiye dayalı bir tüketici davranış modeline ilişkin stratejiler oluşturmak büyük veri teknolojisi ile mümkün olabilmektedir.  

Büyük veriden hareketle elde edilen bilgi varsayım temelli bir yaklaşımı ortadan kaldırmaktadır.