ChatGPT İle Etkili İçerik Üretimi

ChatGPT İle Etkili İçerik Üretimi

ChatGPT İle Etkili İçerik Üretimi

İçerik oluşturmanın sürekliliğini sağlamak ve kaliteli içerik sunmak, çoğu zaman zorlu süreçtir. Yapay zekâ (AI) teknolojilerindeki ilerlemeler, bu süreçleri büyük ölçüde hafifletmektedir.

Yapay zekâ uygulamaları içerik üretme hızını artırırken verimliliği de üst düzeye çıkarmaktadır. ChatGPT İle etkili içerik üretimi dijital pazarlama alanında dikkat çekmektedir. 

ChatGTP İçerik Üretimi

AI uygulamaları arasında en popüler olanı ve sürekli olarak konuşulan ChatGPT’ dir. ChatGPT’ nin sunduğu öneri sistemi, Doğal Dil İşleme (NLP) ve Doğal Dil Üretme (NLG) teknolojileri sayesinde, metin ve görsel içerik üretimini kolaylaştırmaktadır.

Bu teknoloji yelpazesi içerisindeki AI araçları, içerik oluşturucuların iş yükünü hafifletirken, içerik kalitesini de artırma potansiyeline sahiptir.

AI içerik uygulamaları içerik üreticilerin yerine geçiyor mu?"

Sorusu hali hazırda geniş çaplı tartışmalara konu oluyor. AI araçları tarafından üretilen içeriklerin mutlaka süzgeçten geçirilmesi ve denetlenmesi gerekmekte.

Nitelik mi, nicelik mi?

Bu soruların yanıtları yapay zekâ uygulamaları ile daha da karmaşık hale geliyor.

İçeriğin "okunabilirliği", SEO bağlamında önemli faktördür. ChatGPT' nin oluşturduğu içeriklerin, SERP (Search Engine Results Pages) üzerinde doğrudan etkisi olan Google Faydalı İçerik Güncellemesi” ile uyumlu olması gerekmektedir.

Google, kullanıcılarına öncelik veren içerik oluşturmayı önermektedir. Google, arama motoru odaklı içerik oluşturmaktan kaçınmak gerektiği konusunda açık şekilde uyarıda bulunuyor.

İçeriğin amacı öncelikli olarak kullanıcılar için değil, arama motorlarından gelen kullanıcıları çekmek mi?

Yapay Zekâ Bombardımanı

Dijital ekosistemde, tüm unsurlar yerine oturana kadar içerik bombardımanın etkisinde kalacağız. Bu durumu, ABD' nin 10 Mart 1945'te, 275 tane bomba yüklü B-29 uçağıyla Tokyo'yu bombaladığı "Tokyo Bombardımanı" na benzetiyorum.

Bugün, "Yapay Zekâ Bombardımanı" altındaki dijital ekosistemde her gün yeni araçlar ve uygulamalarla karşılaşıyoruz. Sonuç olarak katlanarak artan içerik yığını ile karşı karşıyayız.

Justin Hall’ın 1994 yılında yayınladığı ilk blog yazısı ile birlikte bloglar hala popülerliklerini koruyor.

Dünya çapında her gün 6 milyondan fazla blog yazısı yayınlanmakta.

Dünya genelinde ortalama blog yazısı uzunluğu 1.416 kelime. Ancak 2.000 kelime veya daha fazla kelime içeren ve birden fazla resim ve/veya video içeren yazılar daha iyi performans gösterme eğiliminde.

Şu anda var olan 600 milyondan fazla blog yılda 2,5 milyardan fazla gönderi yayınlıyor.

İnternet kullanıcılarının %77'si blog okuyor.

Bir kişinin günlük ortalama okuduğu blog sayısı 10.

Bu istatistikler, Türkiye'deki durumla tam olarak eşleşmiyor olabilir, ancak genel trendi göstermektedir.

Bloglarda yayınlanan bir makaleyi okumak için harcanan ortalama süre ise 37 saniye.

İnternette geçirilen zamanın %23'ü bloglarda ve sosyal ağlarda harcanıyor.

Bu istatistikler henüz yapay zekâ ile içerik üretiminin etkilerini göstermiyor.

Son beş yılda, bir metin yazmak için harcanan ortalama süre 2 saat 24 dakikadan, 3 saat 28 dakikaya çıktığı belirtiliyor.

Metin yazma süresi ile metin sayısı arasındaki korelasyona, yapay zekanın etkilerini 2023 İstatistik Raporlarında göreceğiz.

Okunabilirlik (Readability)

Metinlerin okunabilirliğini sağlama konusunda; dilin yalın, dil bilgisi kurallarına uygun ve konuyu doğrudan aktarabilme yeteneği, büyük önem taşımakta.

Okunabilirlik en basit anlatımla, okuyucunun metni anlamasına dönük kolaylık derecesidir. Evrensel olarak okunabilirlik, metnin anlaşılabilir olup olmadığının değerlendirilmesi için kullanılan parametredir.

Bir metnin yüksek derecede performans göstermesi için;

  • okunabilirliğinin kolay,
  • anlaşılmasının basit,
  • cümlelerin karmaşık olmaması
  • kelimelerin genel olarak bilinir olması gereklidir.

Ama işin özü aslında oldukça basit. Oluşturduğunuz metinlerin okunabilir ve anlaşılabilir olması işin ana kısmını oluşturmaktadır. SEO açısından bakıldığında, yüksek derecede okunabilirliğe sahip içerikler büyük önem taşımaktadır.

Google, okunabilirliği "Arama Motoru" sonuçları için sinyal olarak belirlememiştir. Yine de okunabilirlik kullanıcı deneyimini değerlendirme açısından oldukça önemlidir.

Okunabilirlik performansı, doğrudan sıralamaları etkilememektedir. Ancak okuyucu odaklı ve kolay okunan metin, görüntüleme sayısı üzerinde etkide bulunabilmektedir.

Bir metnin okunabilirliğini değerlendirmek için çeşitli araçlar ve öneri sistemleri mevcut. Semrush, Yoast SEO, Grammarly, Hemingway App, Readable, AISEO, Webfx.

İçeriğinizi görüntülemek, sürecin sadece ilk adımıdır. Başlığınıza tıkladıktan sonra, okunabilirliği yüksek bir metni okuyuculara sunmak gerekiyor.

Aşırı derecede detaylı ve zor okunan metin beklentileri karşılamayabilir.

Okuması ve anlaşılması kolay bir metin, ziyaretçinin memnuniyetini sağlayabilir. Her cümle, okuyucuyu okumaya devam etmeye teşvik etmeli ve hedef kitlenizle uyumlu olmalıdır.

Nedir Bu Prompt: İstemci?

ChatGPT' yi hikâyeler, makaleler ve blog yazıları oluşturmak için kullananların sayısı oldukça fazla.

SEO uyumlu içerik oluşturmak arama motorlarında gösterim için önemlidir. Anlaşılabilir metinler, okuyucuların ilgisini çekmek ve arama motorlarına değerli içerikler sunmanın aracıdır. ChatGPT gibi yapay zekâ araçları, doğru kullanıldıklarında bu süreci hızlandırabilir ve daha etkili hale getirebilir.

Yapay zekâ içerik oluşturmanın karmaşık sürecini kolaylaştırmaktadır. Yine de insanlar tarafından yönlendirilmesi ve denetlenmesi gerekmektedir.

Yapay zekâ, içerik oluşturmanın sadece bir parçasıdır. Yaratıcı düşünme, özgün fikirler ve etkileyici hikâye anlatma becerisi etkili faktörler durumundadır.

AI araçlarının, içerik oluşturmanın tüm yönlerini ele almadığını unutmamız gerekiyor. Örneğin, kullanıcı deneyimi (UX/UI), web sitesi tasarımı, optimizasyon gibi alanlarda AI uygulamaları yetersiz kalmaktadır.

Yapay zekâ, içerik oluşturma süreçlerini hızlandırsa da web sitesinin başarısı hala kaliteli içeriğe bağlıdır.

Yapay zekâ, içeriği daha çekici, daha anlaşılır ve daha ilgi çekici hale getirebilir, ancak içeriğin kalitesi hala en önemli faktördür.

ChatGPT sunulan promptlar tekrarladığında farklı cevaplar vermektedir. Sadece + New Chat’ te oluşturduğunuz içeriğe dair bilince sahiptir. Yeni bir sohbet bölümü açarak hazırladığınız promptla işlem yaptığınızda daha önce ürettiği içeriğe dair  bilince sahip değildir.

Uzun metin yazımlarında ChatGPT, akışı kaybedebilir ve bağlamdan kopabilir. Bu nedenle her zaman baştan başlamak gerekebileceğini unutulmamalıdır.

Üretilen içeriğin bağlamla ilişkisi mutlaka değerlendirilmelidir. ChatGPT tarafından sunulan bilginin doğruluğu kontrol edilmelidir.

Hiç bilmediğiniz konuda üretilen içeriğin anlamsal bütünlüğünü değerlendirmek üzere hazırlık yapmak bir zorunluluktur.

"Prompt" terimi, belirli bir görevin nasıl gerçekleştireceğini belirten girdi veya iş paketini ifade etmektedir. 

Promptlar genellikle bir dil modeline:

  • soru sormak, hikaye başlatmak,
  • makaleyi tamamlamak
  • belirli stil veya tonla bir metni yeniden yazmak gibi bir dizi işlemi başlatmak için kullanılmaktadır. 

Örneğin, "İstanbul'daki en iyi restoranlar nelerdir?" ifadesi  prompt olarak kullanılabilir. Bu durumda, dil modeli bu prompta dayanarak, genellikle daha önce öğrendiği bilgilere dayalı olarak yanıt oluşturmaktadır. 

Prompt, yapay zekanın istenilen görevi anlaması ve gerçekleştirmesi için yol göstericidir.

İçerik geliştirmede AI uygulamasının yazma şekli ve kelime seçimi, prompt  tarafından belirlenmektedir. 

Çoğu blog yazısı standart yazım şablonuna sahiptir. Belirgin bir formata göre yazılan blogları eşsiz kılan şey ele alınan konu ölçeğinde, yazarın kendi fikir ve düşüncelerini katmasıdır.  

Okuyucuda bıraktığınız his tartışılmaz ve korunması gereken olgudur. Burada önemli olan promptun kullanıcının tonuna uygun biçimde istek göndermesini sağlamaktır. Bunun için prompt öncesi iyi hazırlık aşaması gerekmektedir. 

ChatGPT ile insanla etkileşim kurar gibi etkileşim kurmak gerekiyor. Oldukça açık ve basit bir dil kullanmak iyi prompt oluşturmanın önemli adımlarında biridir.

AI uygulamaları sözcük seçimlerini, tıpkı konuşurken kullandığınız ses tonu gibi, yazılı bir parçanın tonunu yansıtabilme yeteneğine sahiptir. Aslına yazınızın okuyucu ile nasıl iletişim kuracağını yazının tonu belirlemektedir. 

Yazınız için ne istediğinizi, nasıl istediğinizi önceden mutlaka iyi şekilde analiz etmeli ve bunu yalın şeklide anlatmalısınız. 

Yazının tonunu ve bunu yazarken nasıl uygulayacağınızı anlamak, başkalarıyla nasıl iletişim kuracağınıza karar vermenize yardımcı olabilir.

Bazı yazı ton örnekleri; Resmi (Formal), gayri resmi (Informal), İyimser (Optimistic), Eğlendirici (Entertaining), Eğitici (Educational), İkna Edici (Persuasive) vb. 

ChatGPT’ nin içerikleri oluştururken belirli kişi veya meslek sahibinin diliyle içerikleri oluşturabilmektedir.

ChatGPT içeriğinizi oluştururken yazılım mühendisi, Elon Musk, Darren Rowse, Sezai Karakoç, yapay zeka uzmanı veya öğretim üyesi gibi davranarak uygun tonda yazım dilini oluşturabilmektedir. 

ChatGPT Prompt Örnekleri 

Metin, İçerik genişletme 

Bir konu hakkında fikriniz var ancak konuyu nasıl kaleme alacağınızı, yazacağınızı, tartışacağınızı ve içeriğin ana hatlarını nasıl belirleyeceğiniz vb..  bilemiyorsanız yalın bir promptla bu sorunu çözebilirsiniz. 

ChatGPT’ ye fikrinize, düşüncenize dair küçük metin sunarak sizin için konuyu ele almasını ve yazmasını isteyebilirsiniz. Kuşkusuz metin, içerik genişletme, içerik geliştirmede oldukça basit ve popüler bir yaklaşım.

Aşağıda ki metni genişletebilir misin? 
Metni daha kapsamlı şekilde yeniden oluşturmanı istiyorum. 
Metin: [Metni Giriniz] Teşekkürler. 

gpt-prompt

gpt-prompt

 

Yeni Başlayanlar İçin: Blog Yazma 

Eğer blog yazmaya yeni başladıysanız ve yazma sürecine nereden başlayacağınıza dair fikriniz yoksa, ChatGPT size bu konuda oldukça kolaylık sağlayacak.  Açık ve tüm detayların yer aldığı prompt size yardımcı olacaktır. 

"[Blog Konusu/Başlığı]" hakkında blog yazısı oluştur. 
Bunu "[ton]" tonunda yaz. Geçiş sözcükleri kullan. Aktif ses kullan. 800 kelimeden fazla yaz.  Blog yazısı yeni başlayanlar için rehber tarzında olmalı. Her bölüm için başlık ve alt başlıkları ekle. Blog en az 5 bölümden oluşsun. Aşağıdaki anahtar kelimeleri ekle: "[anahtar kelimeler]". Bu blog yazı için iyi bir yazı kısa ismi (slug)  ve maksimum 100 kelimelik bir meta açıklama oluştur ve blog yazısının sonuna ekle. Teşekkürler. 

 

Standart Blog Yazısı

"[Blog Konusu, Başlığı]" hakkında blog yazısı oluştur. "[tone]" tonunda yaz. Geçiş sözcükleri kullan. Aktif ses tonu kullan. 1200 kelimeden fazla yaz. Blog yazısı için çok yaratıcı başlıklar kullan. Her bölüm için bir başlık ekle. En az 5 bölüm olduğundan emin ol. Her bölüm en az iki paragraftan oluşsun. Aşağıdaki anahtar kelimeleri ekle: "[anahtar kelimeler]". Bu yazı için iyi bir slug ve maksimum 100 kelimelik bir meta açıklama oluştur ve blog yazısının sonuna ekle. Teşekkürler. 

 

SEO Başlığı ve Meta Açıklaması Oluşturma

Aşağıdaki blog yazısı için en az 5 SEO dostu başlık ve meta açıklama öner. Metin: [Blog yazısı metninizi buraya girin]. İkna edici ve ilgi çekici bir ton kullan. Teşekkürler. 

 

İkna Edici Metin Oluşturma

İkna edici dil ve psikolojik tetikleyiciler kullanarak hedef kitlenizi [eyleme geçmeye] ikna eden bir [blog yazısı, ürün açıklaması, e-posta, açılış sayfası] yaz. [Konuyu buraya girin] hakkında 500 kelimelik blog yazısı yaz. Teşekkürler. 

 

Ses ve Stil Kullanarak Metin Oluşturma

[Ses ve stil kılavuzu: Sanki bir arkadaşına bir şey anlatıyormuşsun gibi rahat ve samimi dille yaz. Gerçek bir insanın kullanacağı doğal dili ve ifadeleri kullan: günlük konuşma]. [Konuyu buraya girin] hakkında 500 kelimelik blog yazısı yaz. Teşekkürler. 

ChatGpt4 Etkili İçerik Oluşturma

 

Yazar Stillerinde Metin Oluşturma

ChatGPT' ye cümleleri farklı tonlarda ve karakteristik özelliklere göre yazma becerisine sahiptir.

Belli bir yazara göre cümleleri yazmasını sağlayabilirsiniz. Sıklıkla kullanılan yazar stilleri; Malcolm Gladwell, Chip Heath, Dan Ariel, Mark Twain, Jane Austen, Hemingway, George Orwell, Shakespeare ve Gabriel Garcia Marquez.

Yazınızın doğasını uygun bir stil seçmek sizin tercihinize kalıyor. 

[GPT 4 Nedir?] Nazım Hikmet stilinde yaz. Teşekkürler

Bilgi denizinde yüzüyor, derinlere dalıyor GPT+,

Her türlü metni, konuşmayı, yazıyı anlıyor,

Bilgiyi topluyor, birleştiriyor, sentezliyor,

Sonra da tüm bu bilgiyi dilimize çeviriyor.

gpt-prompt-nazim

"Yapay Zeka Bombardımanı" na karşı direnme ve içerik oluşturmanın geleceğini şekillendirmek için, bu araçların nasıl kullanılacağını ve nasıl optimize edileceğini öğrenmek önemli. 

İçerik oluşturmanın geleceği hakkında daha fazla bilgi için, bloğumuzdaki diğer yazıları okuyabilirsiniz.

Kaynaklar : 

Zippia. How Many Blog Posts Are Published Per Day?, 2023

Google, Faydalı içerik güncellemesi hakkında içerik oluşturucuların bilmesi gerekenler, Ağustos 2022.