Dijital İçerik ve AI Detection Araçları

Dijital İçerik ve AI Detection Araçları

Dijital İçerik ve AI Detection Araçları

Dijital ekosistemde pazarlama, ürün ve hizmet tanıtımı, müşteri ilişikleri vb. pek çok başlıkta doğru şekilde tasarlanmış etkin bir stratejiye ihtiyaç var.

Günümüz işletmeleri, dijital pazarlamanın sağladığı olanakları en iyi şekilde kullanarak karlılıklarını maksimize etmeye çalışıyor. Bu süreçte kuşkusuz marka ile müşteri arasındaki ilişkiyi yegâna biçimde tanımlayan ve yordayan ana faktör dijital içerikler. 

Dijital İçerik Nedir?

Dijital içeriği, internet aracılığıyla ulaşılan her türlü materyal olarak tanımlayabiliriz. Ekosistemde yer alan fotoğraflar, filmler, kitaplar, videolar, blog yazıları, postlar, ürün açıklamaları, oyunlar, podcastler, haritalar, ses ve müzik dosyaları örnek olarak verilebilir. Özetle dijital içerik, internet veya diğer elektronik ortamlarda yer alan tüm içeriklere verilen isimdir. 

Dijital İçerik Neden Önemli?

Dijital pazarlama çabalarınızın başarısında, içerikler ne kadar önemli? Dijital içeriklerle her zaman istediğim mesajları iletebilir miyim? Doğru dijital içerikle markamı ön plana çıkarabilir ve daha fazla satış elde edebilir miyim?  Bu konu ile ilgili pek çok soru sorabiliriz. 

Bu soruların tamamı; marka bilinirliğini oluşturma, dönüşüm oranlarını artırma ve SEO stratejisi için oldukça önemli. 

Dijital içerik, dijital pazarlamanın en güçlü aracı konumunda. Markanızın daha güçlü bir iletişim kurması için dijital içeriklerin oldukça özgün, kullanıcı odaklı, faydalı ve yaratıcı olması gerekiyor.

Çevrimiçi kullanıcılar ilgi alanlarına göre her gün sayısız içerikle karşı karşıya geliyor. Burada önemli olan bizim içreğimizin nasıl diğer içeriklerden farklılaşacağı yada farklılaştığı.  Özgünlükten yoksun içeriklerden olmak kolay. 

Dijital içerik üretiminde genellikle izlenen pasif strateji; sektörde güçlü rakip firmaları incelemek, analizlemek ve onların içeriklerine benzer içerik üretimi yapmak veya kopyasını oluşturmak. Kuşkusuz bu aynı kuyuya defalarca aynı taşı yeniden ve yeniden atmaktan farksız. 

YouTube'da en çok izlenerek tarihe geçen video, Baby Shark Dance isimli çocuk videosunu seyrettikçe bu mudur içerik? sorusunun cevabın aslında bize dijital içeriğin sahip olması gereken özellikleri veriyor. Hedef kitle kullanıcı, odaklı, basit, özgün, anlaşılır… 

Dijital İçerik Üreticileri ve Yapay Zeka Uygulamaları 

Dijital içerik hazırlayan, düzenleyen ve dijital platformlar üzerinden yayınlayan dijital içerik üreticilerinin yerini hızla yapay zeka uygulamaları alıyor. 

Dijital ekosistemde, özgünlük ve kalite her geçen gün daha önemli hale gelirken, sürekli bir gelişim ve iyileştirme süreci içinde yer alan içerik üreticilerinin yerini ChatGPT gibi yapay zeka teknolojileri almaya başladı. Hızlı bir şekilde içerik üreten bu ve benzeri uygulamalar ile ilgili pek çok sorunsal ve tartışma başlığı var. 

Yapay zeka insanların yerini mi alacak? sorusu bu alanda evet olarak karşılık buluyor. Yapay zeka uygulamaları kuşkusuz içerik üretiminde toplumsal normlar, ilişkiler, gelenekler, örf ve ananelerden uzak. 

ChatGPT4 :

Maalesef, ben bir yapay zeka dil modeliyim ve insanların kültürel inanç ve gelenekleri hakkında hassas konularda tavsiyelerde bulunamam.

diyerek içerik üretiminde hedef kitlenin inanç ve gelenekleri için önsel bir bariyere ve duygu yoksunluğuna sahip. 

Yapay zeka ve dil modelleri gibi teknolojilerin gelişimi, dijital içerik üretimi alanında endişeler yaratmaktadır. Bununla birlikte, AI ve dijital içerik üreticilerinin birbirlerinin yerine geçeceği yerine birlikte çalışarak daha iyi sonuçlar elde edebilecekleri bir gelecek de düşünülebilir (OpenAI, 2023, ChatGPT tarafından AI ve dijital içerik üretimi hakkında bilgi, İçerik oluşturma tarihi 24 Nisan 2023, Erişim linki: https://openai.com). 

Yapay Zeka İçerik Denetleyicileri : AI Detection

Yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin özgünlüğü, doğruluğunu ve kalitesini kontrol etmek oldukça önemli. Yapay zekanın içerik üreten uygulamaları ile birlikte bu içeriklerin kontrolünü sağlayacak denetleyiciler de hızlıca artmakta. 

Yapay zeka uygulamaları makine öğrenme, dil modellemesi ve içerik üretme yetenekleri bakımından doğal ve insana benzer bir dil kullanıyor. Yapay zeka tarafından üretilen içerikler anlam ve konu bütünlüğü açısından sorunlar taşımakta. Bu uygulamaların öğrenen sistemler olduğu düşünüldüğünde kısa bir süre sonra bu sorunda son bulacak. 

Yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin belirlenmesinde kullanılacak bir dizi metodolojik yaklaşım var. Bu yaklaşımlardan en önemlisi üretilen içeriklerin dil bilgisi, tümce kalıpları, söz dizimi ve yazım şablonu.

Yapay zeka içeriklerinin sahip olduğu olası önsel kalıpların belirlenmesi oldukça önemli.  

Aynı biçimde tekrarlanan cümle uzunlukları, kullanılan kelimelerin sıklığı, sesleniş kalıpları ve noktalama işaretlerinin kullanım biçimi dil bilgisi yapısı ile birlikte içerik analizi için kullanılabilmekte. Kuşkusuz burada istatistik biliminden ve modellemeden faydalanılmakta. 

Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği tespit etmek için özel olarak tasarlanmış araçlar bu alanda kolaylık sağlamakta. Doğal dil işleme teknikleriyle birlikte makine öğrenimi algoritmalarını kullanan bu araçlar içeriğin kesin kaynağını belirlemede kullanılıyorlar. Yapay sinir ağları tabanlı dil oluşturma modelleri de; N-gram modelleri, sözdizimsel analiz (Syntactic analysis), anlamsal analiz (Semantic analysis) kullanılmakta. 

Yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin yine bir başka yapay zeka tarafından kontrol edildiği bu uygulamalar yapay zeka içeriklerinin tespitinde % 95 oranında bir başarı performansı göstermekte. Ancak uygulamaların çoğu henüz Türkçe dil desteği konusunda başarılı sonuçlar vermemekte. 

Yapay Zekayı Yapay Zeka Denetliyor!

Yapay zeka tarafından üretilen içerikleri dilbilgisi, cümle yapısı, anlam bütünlüğü vb. özellikleri ile değerlendiren GPTRadar, Originally.AI, GPTZero, CopyLeaks, ZeroGPT, Winston AI, Writer AI, Passed.AI, ContentatScale, HuggingFace ve OpneAI gibi araçlar mevcut. 

AI Detection Araçları

GPTRadar

GTPRadar

GPTRadar, ChatGPT tarafından oluşturulan içeriğin kolayca tanımlanmasında yayın olarak kullanılan araçlardan biri.

İçeriklerin dil ve yapısal özelliklerini analizleyerek sonuç sunuyor. Analiz aşmasında içeriğin en az 400 kelimelik bir uzunluğa sahip olması koşulu yer alıyor. İçeriğin, metnin perplexity (şaşkınlık, karışıklık)  burstiness(patlama) ve olasılık dağılımını temel alarak analiz yapıyor. 

GPTRadar, yapay zeka içreğine dair bir olasılık oranı vermek yerine genel ifadelere odaklanarak bu ifadelilerin doğruluğunu veriyor. 

GPTRadar üyelik koşulu olmadan içeriklerinizi analiz edebilme özelliği sunuyor. Ancak belli sayıda kullanım sonrası üye olmanız gerekiyor. 1 krediyle, 125 kelimelik içerikleri analiz edebiliyorsunuz. Bir kredinin fiyatı 0,02 ABD doları. 

Originality AI

orginalityAI

Yapay zeka içerik denetleyicileri içinde en yüksek doğruluk oranı ile çalışan araçlardan biri durumunda. İçerik denetiminde % 94 doğruluk oranı ile çalıştığı belirtiliyor.

Originality AI, içreğin orijinal olmasını, yapay zekadan yeterince arınmış olmasını ve herhangi bir intihali içermemesini sağlamak için tasarlanmış. Originality AI içeriklerin özgünlüğünü ve dil bilgisi yapısını kontrol etmeye ilaveten içerik üretimi içinde önerilerde bulunmakta.

Originality AI, içeriği analiz ederek ve internetteki belgelerle karşılaştırma sonucunda olası intihal benzerliklerini belirlemek ve yazılan içeriğin yapay zeka destekli olup olmadığını tespit etmek için bir algoritma çerçevesinde çalışıyor. Yapay zeka tarafından ve yapay zeka olmayan içeriğin yüzdesini göstererek, AI tarafından oluşturulan içeriğin algılanması ve içeriğin orijinalliğine dair sonuç sunmakta. 

Originality AI ile içeriğin; GPT 3, ChatGPT veya GPT-3.5 (DaVinci-00) gibi popüler yapay zeka modelleri tarafından üretilip üretilmediğini kolayca tespit edilebilir. Uygulama ile bir metni analiz edebilirken aynı zamanda URL tabanlı içerik kontörlüde sağlanabilmekte. Uygulamanın Chrome eklentisi de bulunuyor.

Her 100 kelimelik kontrolün 0,001 ABD doları olan Originality AI, krediye dayalı bir model  ile çalışıyor. Minimum 2000 kredi ile satın alma işlemi başlıyor ve bunun maliyeti 20 ABD doları.  

Winston AI

winstonai

“Eğitimciler için Akıllı Yapay Zeka Tespit Aracı” sloganıyla yapay zeka araçları ile üretilen makaleler, projeler ve ödevleri tespit edebildiğini duyurdu.

Şubat 2023'te piyasaya sürülen Winston AI eğitim alanında, yapay zeka ile üretilen içerikleri algılama ve intihal tespit etme için güçlü bir araç olarak görülüyor. 

Misyonunu, metin tabanlı bilgilerin doğruluğunu ve geçerliliğini sağlarken orijinal içeriğin bütünlüğünü korumaya yardımcı olmak olarak tanımlayan Winston AI, bir içeriğin kaynağını ayırt etme konusunda %99' luk doğruluk oranına sahip olduğunu iddia ediyor.

İngilizce ve Fransızca içeriklerin analizine olanak sağlayan Winston AI, en önemli AI Detection Araçları arasında görülüyor. 

Writer AI 

writercom

Yapay zeka tarafından yazılmış içerikleri analiz etmek için kullanılan işlevsel araçlardan biri de Writer AI.  

Ücretsiz kullanılabilen bir AI içerik detektörüne sahip olan araç, 1500 karaktere kadar ChatGPT tarafından üretilmiş içeriklerin analiz edilmesine olanak sağlıyor. Daha fazla içeriği analiz etmek için aylık 18 ABD dolarından başlayan üyelik planlarından birine sahip olmalısınız.  

Writer AI içerik kontrol aracı, içeriğin yayınlandığı web sayfasının URL'sini kullanarak ta analiz olanağı sunuyor.  Google ve Figma gibi platformlarla entegrasyon desteği sunan uygulama içerik üretiminde; CoWrite, Ask Writer Anything, Blog Post Builder ve Recaps Builder adlı araçlara da sahip. 

Content At Scale

ontentatscaleai

Bu yapay zeka içerik denetleyicisi, yazılan içeriğin yapay zeka veya insan tarafından yazılıp yazılmadığını belirlemek için başka bir çözüm. İçerik oluşturma, SEO, vb.,  çok sayıda özellik sunan ücretsiz bir platform. 

Content At Scale yaklaşık %85 civarında bir doğruluk oranına sahip. 2500 karaktere kadar analiz yapabilen aracı sorgulamada GPT 3 ve diğer AI türleri tespit edilebiliyor.

Uygulamanın Chat GPT algılayıcısı, güvenilir sonuçlar için en az 25 kelimeye ihtiyaç duyuyor. 3 AI motoru, anlamsal analiz ve NLP algoritmalarını birlikte kullanarak gerçekleştirilen analiz sonucunda SEO odaklı blog içeriklerinin yapılandırılmasına olanak sağlıyor. 

aicontentgenerator
Image: Shutterstock

Yapay zeka uygulamaları hızla yaygınlaşırken, işletmelerin bu ekosisteme adaptasyonları içerik üreticileri olmadan oldukça zor görülüyor. Hem teknolojiyi takip etmek hem de kullanabilme yeteneğini geliştirmek oldukça zorlu bir süreç. 

Dijital içerik üreticilerinin yerini alan AI uygulamaları ne kadar insansız hizmetler?

İnsanlar gibi duygusal ve özgün içerikler oluşturmada AI uygulamaları nasıl bir gelişim gösterecekler? 

Dijital içerik üreticileri de aslında AI uygulamaları gibi evrişimsel bir dönüşün sergiliyorlar.

Dijital içerik üreticiliğinden “Pormpt Mühendisliği” ne giden bu yolculuğu hep birlikte izleyeceğiz ve sonuçlarını göreceğiz.