Google Yapay Zeka İçeriklerine Nasıl Bakıyor?

Google Yapay Zeka İçeriklerine Nasıl Bakıyor?

Google Yapay Zeka İçeriklerine Nasıl Bakıyor?

Yapay zeka uygulamaları hızla artmaya ve yaygın bir biçimde kullanılmaya devam ediyor. Yapay zeka uygulamaları ile üretilen içeriklerin nasıl bir etik ilkeye sahip olacağı ise en çok tartışılan konularından biri.

Yapay Zeka Uygulamaları

Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklere ilişkin etik normların bir standart çevresinde belirlenmemiş durumda. İçeriklerin etik etkileri ve sahip olacağı yanıltma düzeyinin olası kötü toplumsal etki ve sonuçları büyük bir bilinmezliği barındırıyor.   

Yapay zeka uygulamaları içerik üreticilerin yerini mi alıyor ?”

sorusu bir sektörün nasıl bir duruş sergileyeceğini belirleyecek. 

Yapay zeka algoritmalarının, insanların geliştirdikleri içeriklerden ayırt edilemeyecek kalitede içerikler üretmeye başlaması ve her geçen gün hipersonik bir gelişme göstermesi sektör çalışanları için yüksek düzeyde kaygı ve endişe oluşturuyor. 

Bununla birlikte lügatimize “Prompt Mühendisliği”, “Prompt Asistanlığı”, “AI İçerik Editörü” vb. kavramlar girmeye başlıyor. Burada ana felsefe, yapay zeka içeriklerinin üretim ve denetim sürecinde insanların etkin biçimde görev almasına atıf yapıyor.

ChatGPT 4 Prompt Mühendisliğini:

Prompt mühendisliği, iyi bir giriş metni oluşturarak, modelin istenen çıktıyı sağlayacak şekilde anlaması ve işlemesi için düzenleme ve optimizasyonu içerir. Bu, belirli bir modele uygun sözdizimi, dil bilgisi ve kelime seçimi kullanarak modelin doğruluğunu ve başarısını artırmaya çalışır.

olarak tanımlıyor. 

Google ve Yapay Zeka İle Üretilen İçerikler

Google’ ın yapay zeka algoritmaları ile üretilen içeriklere ilişkin politikasını “Yapay zeka içeriği Google Arama'nın yönergelerine aykırı mı?” sorusuna verdiği cevapla değerlendirebiliriz: 

Yapay zeka veya otomasyonun doğru kullanımı yönergelerimize aykırı değildir. Bu bağlamda, esas amacın spam politikalarımıza aykırı olacak şekilde arama sıralamalarını etkilemek için içerik oluşturmak olmaması gerekir.

Google’ ın yapay zeka tarafından oluşturulan içerikle ilgili kılavuzda verdiği cevaplarda üretilen içerikler için; 

Bu da nihayetinde bir içeriktir. Faydalı, yararlı, özgünse ve D-U-Y-G'nin niteliklerini karşılıyorsa aramada iyi performans gösterebilir.

açıklaması yapılıyor. 

Google yönergesi ile yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin "doğası gereği" Google politikalarına aykırı olmadığı açık bir şekilde ifade ediliyor. 

Google arama sıralamalarını etkileyecek biçimde içerik oluşturulması ve bu oluşturulan içeriklerin ucuz ve kolay bir şekilde arama motoru algoritmasını kandıracak bir yöntem  olarak kullanılmasının spam politikalarına aykırı olacağı net bir şekilde vurgulanıyor. 

Google diğer içeriklerde de olduğu gibi yapay zeka tarafından üretilen içeriklerde de; kullanıcı odaklı, faydalı ve güvenilir içeriklerin oluşturmasından hareketle, bir çok farklı faktörü arama motoru sıralama algoritmasında kullanarak kaliteli içreği sınıflandırmakta. 

Deneyim, uzmanlık, yetkinlik ve güvenilirlik (D-U-Y-G) niteliklerine sahip özgün, yüksek kaliteli ve kullanıcı odaklı içerikler insan ya da yapay zeka tarafından geliştirilmiş olsun, Google arama sıralamasında iyi bir sonuç ve performans gösterebilir. 

Yapay zeka algoritmaları tarafından oluşturulan içerikler; dilbilgisi kuralları, anlam bütünlüğü, doğru olmayan bilgi, tutarsız bilgi, anlam karmaşası, düşük bilgi vb. olumsuz sonuçlara sahip olabilir. Doğası gereği bu tür içeriklerin arama motoru açısında iyi bir performans göstermesi beklenemez. 

Yapay zeka içeriklerinin, arama motoru optimizasyonu (SEO) için bir manipülasyona aracı olarak kullanılması ve Google politikalarına uygun olmayan içeriklerin sürekli dijital ekosistemde basılıyor olması önümüzde ki günlerde daha fazla tartışılacak konular olacak. 

Her zamankinden daha fazla üretilen içeriklerde orijinalliği, plagiarismi (intihal), aşırmacılığı, yinelenmeyi, duplicate, dikey yinelenmeyi, dilbilgisi kurallarını,  yağmacılığı ve etiği daha çok tartışıyor olacağız. 

Yapa zeka algoritmaları ile oluşturulan içeriklerin sahip olacağı potansiyel sorun ve olumsuzlukların farkında olmak, üretilen içeriği körü körüne kullanmanın önündeki en önemli parametre.

Yapay zeka içeriklerini dilbilgisi, anlam bütünlüğü ve doğru bilgi projeksiyonuyla; özgün, yüksek kaliteli ve kullanıcı odaklı bir şekilde yeniden ele almak kuşkusuz yüksek düzeyde fayda sağlayacak. Yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin sahip olacağı nitelik ve kaliteye hala insanların yön verdiğini unutmayalım. Yapay zeka içeriklerinin risklerini azaltmakta artırmakta bizim elimizde.  

Kaynaklar: 

Google Arama'nın, yapay zeka tarafından oluşturulan içerikle ilgili kılavuzu

Kullanıcı odaklı, faydalı ve güvenilir içerikler oluşturma  

Google Web Arama için spam politikaları